Resul Kurt Danışmanlık SGK E. Başmüfettişi Dr. Resul Kurt Koordinatörlüğünde Özel ve Kamu sektöründe danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.
Türkiye'nin sektöründe önde gelen şirketlerine iş hukuku ve sosyal güvenlik danışmanlığı hizmetleri verilmektedir. Şirketin uzmanlık alanı İş Hukuku, Sosyal Güvenlik, Toplu İş Hukuku, İş Sağlığı ve Güvenliği, Yabancı İşçiler İçin Çalışma İzni, Sirküler ve İş ve Sosyal Güvenlik Denetim gibi konulardadır. Yıllık danışmanlık sözleşmesi ile şirketlere aşağıdaki konularda hizmetler verilmektedir;
- İş hukuku ve sosyal güvenlik ile ilgili mevzuat konularında yazılı, sözlü ve elektronik posta yoluyla görüş verilmesi,
- Mevzuat değişikliklerinde insan kaynakları biriminin bilgilendirilmesi,
- İş Hukuku ve Sosyal Güvenliği konusunda sirküler hizmeti,
- İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Konusunda Denetim Hizmetleri,
- 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Kapsamında Danışmanlık vb. hizmetleridir.

İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanlığı

Toplu iş Hukuku Danışmanlığı

İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı

İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanlığı

İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri  Şirket tarafından iş hukuku, toplu iş hukuku, sosyal güvenlik mevzuatı, Çalışma ..

Devamı

Toplu İş Hukuku Danışmanlığı

Toplu İş Hukuku Uygulamaları (2821 Sayılı Sendikalar Kanunu ve 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu ) * 2821ve 2822 ..

Devamı

Denetim Hizmetleri

Ø * 5510 sayılı Yasa Ve İlgili Mevzuata Uygunluk Denetlemeleri Ve Raporlama, Ø * 4857 sayılı Yasa Ve İlgili Mevzuata Uygunluk ..

Devamı

Sirküler Hizmeti

* 4857 sayılı İş Kanunu, 5953 sayılı Basın İş Kanunu, 854 sayılı Deniz İş Kanunu, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 sayılı TİSGL ..

Devamı

Asgari İşçilik Danışmanlığı

* İhale ve İnşaat işlerinde asgari işçilik bildirimi, işsizlik belgesi alınması ve asgari işçilik uzlaşma ve İtirazlar süresince ..

Devamı

Bordrolama Hizmetleri

* Personel Bordro Hizmetlerinin verilmesi (Yasal zorunluluklar ve Şirket Yönetimi‘nin politikaları ve gizlilik çerçevesinde ..

Devamı

İnsan Kaynakları Danışmanlığı

 * İnsan Kaynakları Sisteminin Kurulması, Denetimi, Raporlaması.  * Görev Tanımlarının Oluşturulması.  * Performans ..

Devamı

İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı

* İlgili Tüzük ve Yönetmelik Uygulamaları)
* İş Sağlığı ve Güvenliği Konusundaki Tüm Tüzük ve Yönetmelik ..

Devamı

Eğitim

* İş Hukuku Eğitimi
* Sosyal Güvenlik * Eğitimi
* İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
* İnsan Kaynakları’nda İş ..

Devamı

R.K. TWITTER